Kuidas sa Itella Estonia meeskonda jõudsid?

Itella Estonia meeskonda kandideerisin esialgu praktikakohale. Minuga võeti ühendust üsna kiiresti, pääsesin vestlusele ja peagi olingi osa Itella meeskonnast.

Räägi oma praktikast Itellas.

Kandideerides sain valida, kas läbida praktika Itella Estonia sisevedude või rahvusvahelise maanteeveo osakonnas. Minu esmane valik oli liituda just rahvusvahelise maanteeveo osakonnaga, mis tundus sel hetkel huvitavam. Positiivse uudisena sain hakata uusi erialaseid teadmisi koguma omaealiste noorte inimeste kõrval, kes võtsid mind väga soojalt ja abivalmilt vastu. Kätt sain proovida nii Baltikumi kui ka Skandinaavia suuna veokorraldajate tööülesandeid täites.

Millega sa täna Itellas tegeled?

Peale praktika läbimist tekkis võimalus kooli kõrvalt asuda täiskoormusega tööle Eesti-Soome suuna veokorralduse meeskonnas. Võrdlemisi lühikese ajaga olen kogunud palju uusi erialaseid teadmisi. Peamiselt on minu tööülesanneteks ekspordivedude korraldamine, mis hõlmab endas eksporditava kauba planeerimist veovahenditel, suhtlemist vedajate, klientidega ja koostööpartneritega.

Mis annab sulle igapäevatöös motivatsiooni uute väljakutsete lahendamiseks?

Minu peamiseks motivatsiooniks ongi just suur huvi ja eneseareng antud valdkonnas.

Mida hindad Itella Estonias töötamise juures kõige enam?

Kõige enam hindan meeldivat õhkkonda ja koostööd kolleegidega, kes on olnud mulle suureks toeks ja suunajateks igapäevatöös.

Mis motiveerib sind enim?

Mind motiveerib enim see, kui suudame ka keerulisemates olukordades leida lahendusi ja kompromisse, mis rahuldavad kõiki osapooli.

Millega sulle vabal ajal meeldib tegeleda?

Vabal ajal naudin kõige rohkem sportimist ja ajaveetmist endale lähedaste inimestega.

Mõni hea soov või innustav mõte, mida soovid jagada teistega.

Elus ei ole olemas lahendamatuid olukordi, vaid vale lähenemine ja takistavad tõekspidamised.

Kirjelda ühte naljakat seika, millega Itellas töötades oled kokku puutunud.

Otseselt ühtegi pärlit ei meenu, küll aga mööduvad töövälised koosviibimised kolleegidega alati läbi naeru ja (musta) huumori.

Millist väärtust hindad Itella Estonia juures enim?

Minu jaoks on kõige olulisem just üksteise hoidmine ja toetamine, teadmine, et alati on olemas keegi, kes on valmis ’’õla alla’’ panema.

Mis on sinu hinnangul ühe hea meeskonna juures kõige olulisem?

Kaaslaste kuulamine ning ühine eesmärk, mille suunas püüeldakse.

Teet Gross