Pärast kiiret ja tegusat jõuluperioodi pöördusime Itella Estonia pakiveoteenuste osakonna direktori Rauno Parrase poole, et uurida tema lugu meie ettevõttes. Kõik algas umbes aasta tagasi läbi avaliku kandideerimise – vestlusel tekkis tööandjaga meeldiv sünergia ja sealt edasi juhtusid järgmised sammud juba kiiresti.

Millega tegeleb pakiveoteenuste osakond?

Rauno töö on sümbioos transpordist, sorteerimisest, jaotusvõrgustikust ja klienditeenindusest. Tema peamiseks ülesandeks on seejuures tagada nende kõigi osade ühtne hingamine ja efektiivsus. Igapäevaselt osaleb ta erinevates aruteludes, planeerimistes ja projektide elluviimises.

„Väljakutsed on need, mis mulle motivatsiooni juurde annavad!“

Ehkki töö on väga kiire, annavad ülesannete täitmiseks vajalikku motivatsiooni just väljakutsed. Enda kohta ütles Rauno, et on isemotiveeruv isiksus, kelle rahutu hing hoiab teda kogu aeg tegevuses. Kõige rohkem hindab ta Itella Estonias töötamise juures meeskonda, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel.

Tegus ka eraelus

Tööväline aeg on tihedalt seotud spordiga – hokiringkondades on ta tuntud kui entusiast, kes annab endas kõik, et ala Eesti areneks. Meie teame, et tegemist on mehega, kellel on mitu talenti. Lisaks hokile meeldib talle maailma avastada ja peale selle ka ise end erinevatel spordialadel proovile panna. Aja maha võtmiseks sobib tema arvates kõige paremini teha seda koos mõne raamatu või põneva filmiga.

Tarmukas tegutseja

Uurisime Raunolt üht naljakat seika, millega ta on tööülesandeid täites kokku puutunud. Vastuseks jagas ta lugu, mis leidis aset jõulude eel Solarise pakiautomaadi juures päkapikuks olles. Seoses pakiautomaadi tšekipaberi printeri katki minemisega ootasid nad kolleegiga tehnikut. Kui viimane lõpuks kohale jõudis, siis selgus, et printer tuleb välja vahetada. Selleks oli vaja paberirulli hoidja vana printeri küljest eemaldada ja uue külge kinnitada. Kahjuks see ebaõnnestus, kuna keegi oli eelnevalt kruvid üle keeranud. Samal ajal kui tehnik läks autosse vajalikke tööriistu tooma, õnnestus kuldsete kätega ja vankumatu jõuga Raunol imekombel need kruvid iseseisvalt siiski lahti keerata. Imestus ja segadus tehniku näol oli olnud suur, kui too tagasi tulles nägi, et kruvid on imekombel lahti.

Rauno üleskutse: võtke pakk kapist välja samal päeval kui saate sõnumi!

Itella Estonia juures väärtustab Rauno enim vastutuse võtmist. „Klient, kes usaldab oma kalli saadetise meie kätte, peab olema veendunud, et meid saab usaldada,“ nendib ta. Sellega seoses annab ta ka väikese soovituse: „Pakiäri oluliseks osaks on jaotusvõrgustik ehk pakiautomaadid on saadetiste üle andmiseks, mitte saadetiste ladustamiseks. Teisisõnu kutsun kõiki kliente üles oma pakkidele samal päeval, mil sõnumi saate, järele minema. Selle abil saame automaati kellegi teise inimese paki panna ning suurendada pakkide kiiret liikumist.“

Meenutusi jõuluperioodist

Talviti on teatavasti pakiautomaatide osakonnal kiired ajad, mistõttu uurisime, kuidas õnnestus tänavu jõuluperioodil niivõrd sujuvalt kogu pakiedastamise protsess läbi viia. Rauno selgitas, et koostöös kogenenud kolleegidega kaardistati kitsaskohad, mille põhjal tehti plaanid, kuidas probleemidest üle saada. Siinkohal rõhutab ta, et kõige olulisem kogu selle pühademöllu kogemuse juures oli see, et tegutseti ühise eesmärgi nimel – kõik pakid tuleb õigeaegselt kätte toimetada.

Lõpetuseks nentis Rauno, et kõige parem omadus ühe efektiivselt toimiva meeskonna juures on see, et asjadest saab rääkida nii nagu on – üheskoos leitakse lahendused ja viiakse vajadusel ka muudatused ellu. Siinkohal võib öelda, et Itellas töötamine on igati põnev. Loomulikult tuleb seista vastu väljakutsetele, kuid ühiselt suudetakse liigutada mägesid!

Rauno Parras intervjuu