Kui kaup on kohal, saadetakse uksekood Sinu mobiilile

Kui kaup on kohal, saabub SMS uksekoodiga Sinu mobiilile

Sisesta uksekood pakiautomaati

Sisesta uksekood pakiautomaati

Vajadusel maksa kauba eest pangakaardiga

Vajadusel maksa kauba eest pangakaardiga

Pilt avatud luugiga kapist

Võta pakk avanenud kapist